Prepress

admin

Prepress är ett uttryck som ofta används inom tryck- och mediebranschen. Uttrycket beskriver processen som sker mellan skapelsen av en design/layout till den slutgiltiga trycksaken. I denna process ingår exempelvis framtagning av tryckplåtar, justering av bild och text samt framtagning av högkvalitativa tryckfiler.  Prepress-processerna kan skilja sig från tryckeri till tryckeri men vi tänkte passa på att presentera och förklara de olika ingående delarna lite kort.

Design av trycksaker

Denna process brukar inte längre ingå i tryckeriers prepress-arbete. Layouter skapas ofta Adobe InDesign eller QuarkXpress av designers, illustratörer och byråer. Förberedelser krävs ofta med exempelvis fotografer och copywriters. Korrektur behövs ofta i form av bildretuschering och korrekturläsning innan filen överförs till tryckplåtar.

Preflight

Innan de slutgiltiga lotsas vidare så brukar tryckerier eller designers använda sig av en metod som kallas preflight. Preflighten validerar filerna och checkar av så att datan matchar de krav som produktionen ställer på trycksaken. Detta är ett oerhört viktigt och förhållandevis effektivt sätt att säkerställa kvalitet och undgå enkla misstag som slutar i feltryck.

Korrektur och utskjutning

Korrektur kan vara många olika saker i tryckvärlden. Det kan vara digital eller manuell sådan som ser till att färger och texter blir tryckta som de är tänkta. Utskjutning handlar om format och hur arken ska skrivas ut. Detta är oerhört viktigt för att undvika spill och förenkla processen för att färdigställa trycksaken vid exempelvis en broschyr. Sidorna behöver ligga i rätt ordning och framsida/baksidan måste tas till hänsyn.

Slutlig framställning

För att kunna trycka högkvalitativa trycksaker krävs det en process där filen/sidorna/datan rippas eller renderas. Processens delar kan innehålla färgseperation, färghantering, trapping och screening.

Prepress idag

Prepress idag är inte längre som det var för 20 år sedan. Många av de steg som beskrivits ovan är ofta strikt automatiserade flöden. Antingen av enskilda applikationer eller hela prepress-system. Tack vare avancemangen inom automatisering på denna front har de kommunikativa processerna kunnat förbättras. Exempelvis kan vi enklare byta, skicka och arbetare vidare på samma original filer (ex. PDF). Smarta lösningar som FTP-servrar och portaler tillåter effektiva överföringar och möjliggör ytterligare automatik för preflight och korrektur. Det brukar kallas web-to-print när tryckerier använder sig av Internet för att ta emot tryckfiler.